Evas sju döttrar. Ett samarbete med Helena Marika Ekenger.